داستان فیلم:

داستان در مورد یک خدمه فیلمسازی است که برای رسیدن به ثروت و شهرت با شیطان معامله ای میکند که…

دانلود زیرنویس فارسی فیلم