داستان فیلم:

یک داستان واقعی در مورد “اشرف مروان” که در دوره ریاست جمهوری “ناصر” مشاور مورد اطمینان او بوده و در عین حال با اسرائیل …

دانلود زیرنویس فارسی فیلم