داستان فیلم:

قسمت چهارم سری فیلم ها مسابقه مرگ این بار با عنوان “فراتر از هرج مرج”

دانلود زیرنویس فارسی فیلم