داستان فیلم:

لئون در اواسط دهه ی هشتاد و در نهایت بیمار است. او تکنولوژی را به وجود می آورد که به او امکان می دهد ذهن خود را کامپایل کند و برای همیشه زندگی کند. این تکنولوژی سقوط انسان است، بنابراین آزادی ...

دانلود زیرنویس فارسی فیلم

لینک دانلود زیرنویس پس از انتشار قرار میگیرد