داستان فیلم:

پنی پالراس توسط یک جسد بدخواه به نام Straw Man مورد آزار و اذیت قرار می گیرد. او مطمئن نیست که چرا او او را انتخاب کرده است، اما شوخی های او در حال افزایش است و هر بار که پنی او را درگیر می کند، تهاجمی تر می شود.

دانلود زیرنویس فارسی فیلم

لینک دانلود زیرنویس پس از انتشار قرار میگیرد