داستان فیلم:

فین می‎بایست به زمان گذشته برگردد و به دوستانش ملحق شود تا جلوی اولین شارک‌نادو را بگیرند و بشریت را نجات دهند. اما…

دانلود زیرنویس فارسی فیلم

لینک دانلود زیرنویس پس از انتشار قرار میگیرد