داستان فیلم:

چهار داستان در ارتباط با فرار از زندان یک قاتل سریال مشهور.

دانلود زیرنویس فارسی فیلم