داستان فیلم:

در قلمرو عرفانی Ryntia، نیروهای عالم امروزی به هم پیوسته اند تا از طاعون شر بر روی سطح رها شوند. خونریزی مرگبار مانند Reavers خون، سوریان Maurauders، ...

دانلود زیرنویس فارسی فیلم

لینک دانلود زیرنویس پس از انتشار قرار میگیرد