داستان فیلم:

ماریا و ایدن زوجی هستند که دختری را به فرزند خواندگی گرفتند که هنوز درگیر حسی مادر واقعیش است , ایدن یک کارگاه عروسک سازی دارد و یکی از این عروسکها قرار است باعث وحشت آنها شود و ….

دانلود زیرنویس فارسی فیلم